Đầu tư trực tiếp EB-5 định cư Mỹ: Cách lựa chọn dự án đầu tư

Công dân nước ngoài muốn cư trú tại Hoa Kỳ theo chương trình Thị thực EB-5 có thể chọn đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư thông qua Trung tâm Khu vực. Mặc dù 95% các dự án EB-5 được nộp trong những năm gần đây đều thuộc về các Trung tâm Khu vực, nhưng một số ứng viên vẫn thích đầu tư trực tiếp hơn. Bài viết này đưa ra một cái nhìn tổng quan về các đặc thù và lợi ích của các dự án đầu tư trực tiếp EB-5.

Lợi ích hấp dẫn chương trình Visa EB-5 Hoa Kỳ

Chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 được chính phủ Hoa Kỳ đưa ra vào năm 1990 để thu hút đầu tư nước ngoài và kích thích nền kinh tế phát triển. Theo chương trình, công dân nước ngoài có được thị thực EB-5 có quyền cư trú tại Hoa Kỳ và các lợi ích của Thẻ xanh.

 1. Quyền sống và làm việc tại Hoa Kỳ. Người có thị thực EB-5 có thể chuyển đến bất kỳ khu vực nào của Hoa Kỳ và kiếm việc làm hoặc thành lập doanh nghiệp. Ban đầu, Thẻ xanh có điều kiện được cấp trong hai năm. Sau đó, người nộp đơn yêu cầu Thẻ xanh thông thường với thời hạn hiệu lực 10 năm.
 2. Được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Là người có Thẻ Xanh, người tham gia Chương trình Thị thực EB-5 được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ và có thể hưởng các quyền như phúc lợi An sinh Xã hội và tiếp cận các chương trình giáo dục tại Hoa Kỳ.
 3. Du lịch miễn thị thực. Một số quốc gia không yêu cầu người có Thẻ xanh phải có thị thực khi nhập cảnh. Chúng bao gồm Canada, Mexico, Costa Rica và một số quốc gia khác.
 4. Quyền được hỗ trợ y tế tại Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư EB-5 có thể nhận bảo hiểm y tế theo các chương trình bảo hiểm y tế có sẵn khác nhau và tìm cách điều trị tại các phòng khám ở Hoa Kỳ.
 5. Con cái nhà đầu tư được tiếp cận giáo dục. Các con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của nhà đầu tư, có trong đơn xin thị thực EB-5, được tiếp cận với nền giáo dục Hoa Kỳ. Họ đủ điều kiện nhận học bổng và có mức học phí thấp hơn so với các sinh viên quốc tế khác.
 6. Quyền nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Sau 2 năm sống ở Hoa Kỳ bằng Thẻ xanh có điều kiện, người có Visa EB-5 có thể nộp đơn xin thường trú. 5 năm sau, họ được quyền nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ.

Đầu tư trực tiếp EB-5 và đầu tư Trung tâm vùng là gì?

Theo chương trình Thị thực EB-5, các nhà đầu tư tiềm năng có hai lựa chọn:

 • Đầu tư thông qua một Trung tâm khu vực tích lũy vốn từ một số nhà đầu tư để phát triển các dự án quy mô lớn. Số tiền tối thiểu là $800,000
 • Đầu tư trực tiếp không qua trung gian. Khoản đầu tư tối thiểu sẽ tăng lên 1.050.000 USD.

Đầu tư trực tiếp EB-5 có nghĩa là bất kỳ khoản đầu tư nào không được thực hiện thông qua Trung tâm khu vực. Người nộp đơn chọn một dự án, hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới và quản lý doanh nghiệp một cách độc lập. 

Một doanh nghiệp thương mại mới được định nghĩa là bất kỳ hoạt động vì lợi nhuận nào được tạo ra để tiến hành kinh doanh liên tục. Các doanh nghiệp như vậy có thể bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, liên doanh, tập đoàn, ủy thác kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn và các tổ chức thuộc sở hữu công hoặc tư nhân khác. Các hoạt động phi lợi nhuận không đủ điều kiện tham gia Chương trình Thị thực EB-5. 

Trung tâm khu vực là các tổ chức được chứng nhận tập hợp vốn từ nhiều nhà đầu tư nước ngoài và trong nước. Số tiền tích lũy tài trợ cho các dự án lớn, chẳng hạn như khách sạn, khu trượt tuyết, đấu trường và các dự án bán lẻ.

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình EB-5, Trung tâm Khu vực phải được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận hàng năm. Nếu một Trung tâm khu vực không gửi thông tin bắt buộc cho USCIS hoặc không xác nhận rằng họ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thì họ sẽ mất sự chấp thuận của USCIS.

Sự khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư trung tâm khu vực

Mặc dù các yêu cầu chính đối với tất cả các dự án EB-5 ở Hoa Kỳ là tương tự nhau, nhưng có một số khác biệt đáng kể giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư trung tâm khu vực.

Tạo việc làm. Trong các khoản đầu tư trực tiếp, người tham gia chương trình phải tạo ra 10 công việc toàn thời gian trực tiếp, nghĩa là nhân viên phải được tuyển dụng chính thức trong công ty được thành lập. Các vị trí do nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ chiếm giữ được loại trừ khỏi danh sách các công việc được tạo ra.

Đối với các khoản đầu tư của Trung tâm Khu vực, số lượng công việc là 10, nhưng chương trình cho phép tạo ra các công việc gián tiếp và phát sinh bên cạnh hoặc thay vì các công việc trực tiếp.

Các công việc gián tiếp đề cập đến các công việc được tạo ra bên ngoài doanh nghiệp của Trung tâm khu vực, ví dụ: các công việc trong một nhà thầu hoặc một công ty cung cấp. Các công việc được tạo ra xuất hiện do các nhân viên của dự án chi tiêu tiền lương của họ cho cộng đồng. Chúng có thể bao gồm các công việc trong các cửa hàng, nhà hàng và các doanh nghiệp dịch vụ khác.

Mức độ tham gia của nhà đầu tư. Trong các dự án trực tiếp, nhà đầu tư thường tham gia vào hoạt động kinh doanh và quản lý, có thể đưa ra quyết định và tác động trực tiếp đến hoạt động hàng ngày.

Trong các dự án của Trung tâm khu vực, nhà đầu tư chỉ là một trong số nhiều thành viên dự án, những người thường không thể đưa ra bất kỳ quyết định kinh doanh nào.

Tính độc lập của nhà đầu tư. Đầu tư trực tiếp chủ đầu tư không phụ thuộc vào bất kỳ trung gian nào. Một mặt, nó mang lại sự tự do và linh hoạt hơn. Nhưng mặt khác, nó trao nhiều trách nhiệm hơn ở giai đoạn chuẩn bị tài liệu và sau này.

Các nhà đầu tư của Trung tâm vùng không phải tự chuẩn bị tài liệu dự án mà phụ thuộc nhiều vào Trung tâm. Ví dụ: nếu Trung tâm không được USCIS chấp thuận, đơn yêu cầu đang chờ xử lý sẽ bị từ chối và nhà đầu tư sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Một nhà đầu tư đã có được Thẻ xanh có điều kiện sẽ giữ và có thể duy trì nó.

Lợi tức đầu tư. Các dự án đầu tư trực tiếp có tiềm năng thu nhập không giới hạn. Đồng thời, đầu tư trực tiếp có rủi ro cao hơn vì thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào sự thành công của dự án. Trung tâm khu vực tạo ra các dự án có rủi ro thấp để bảo vệ vốn của nhà đầu tư nhưng có mức sinh lời hạn chế khoảng 0,5% mỗi năm.

Xem thêm: Đơn I-526 xin thị thực EB-5 tại Hoa Kỳ là gì?

4 lợi thế của đầu tư trực tiếp EB-5

 1. Ít thời gian hơn để có được thị thực EB-5. Các đơn xin với các dự án Visa EB-5 trực tiếp thường được xử lý nhanh hơn so với các đơn xin với các dự án của Trung tâm Khu vực.
 2. Toàn quyền kinh doanh. Nhà đầu tư có thể tự điều hành kinh doanh và đưa ra bất kỳ quyết định kinh doanh nào họ muốn.
 3. Tiềm năng hoàn vốn đầu tư cao hơn. Các dự án đầu tư EB-5 trực tiếp có thể rủi ro hơn nhưng thường có ROI cao hơn. Điều này là do tiềm năng thu nhập của các doanh nghiệp như vậy là không giới hạn và phụ thuộc vào sự thành công của doanh nghiệp.
 4. Thêm cơ hội thu hồi vốn đầu tư. Các Trung tâm Khu vực thường đặt ra các giới hạn thời gian tối thiểu cho số vốn được đầu tư và tính phí cho việc rút vốn. Các nhà đầu tư trực tiếp có thể bán doanh nghiệp của họ và thoát ra bất cứ lúc nào.

Cách chọn dự án để đầu tư trực tiếp EB-5

Những người tham gia chương trình Thị thực EB-5 có hai lựa chọn: thành lập một doanh nghiệp mới hoặc đầu tư vào doanh nghiệp hiện có.

Tiêu chí chính cần được xem xét là ít nhất 10 việc làm toàn thời gian phải được tạo ra do dự án. Một số doanh nghiệp như trạm xăng, cửa hàng nhỏ hoặc quán cà phê có thể không cung cấp và duy trì số lượng việc làm mới cần thiết. Do đó, những dự án như vậy sẽ không đủ điều kiện là dự án đầu tư EB-5 và đơn yêu cầu sẽ bị từ chối.

Danh sách các dự án EB-5 có thể bao gồm các tùy chọn sau:

 • Một doanh nghiệp nhượng quyền thương mại
 • Một nhà hàng
 • Một công ty CNTT
 • Một cửa hàng bán lẻ
 • Một doanh nghiệp bán buôn
 • Một doanh nghiệp nông nghiệp

Để đủ điều kiện khi đầu tư vào một dự án hiện có, người nộp đơn phải đảm bảo rằng sau khi mua, doanh nghiệp được tổ chức lại, thành lập một công ty mới hoặc được mở rộng, dẫn đến giá trị ròng hoặc số lượng nhân viên tăng ít nhất 40%.

Một lựa chọn bổ sung cho khoản đầu tư EB-5 trực tiếp là đầu tư vào một doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần chứng minh những điều sau: 

 • Doanh nghiệp đã hoạt động ít nhất hai năm;
 • Trong 12 hoặc 24 tháng trước đó, doanh nghiệp bị lỗ ròng 20%
 • Đầu tư giúp duy trì các công việc hiện có và tạo ra những công việc mới.

Nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ có thể liên hệ với các luật sư, chuyên gia di trú của chúng tôi qua số Hotline để được tư vấn miễn phí 0902655499.

 

Bài viết liên quan