Đơn I-526 xin thị thực EB-5 tại Hoa Kỳ là gì?

Một trong những lựa chọn để nhà đầu tư chuyển đến Hoa Kỳ là xin thị thực EB-5 nhập cư. Một phần thiết yếu của quá trình là nộp đơn I-526. Vậy đơn I-526 xin thị thực EB-5 tại Hoa Kỳ là gì?

Đơn I-526 xin thị thực EB-5 tại Hoa Kỳ là gì?

Đơn I-526 là gi?

Đơn I-526 là mẫu đơn mà nhà đầu tư muốn xin thị thực EB-5 nhập cư vào Hoa Kỳ nộp cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS).

Chương trình EB-5 là một loại thị thực dựa trên việc làm cho phép người nước ngoài có được thường trú tại Hoa Kỳ bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới tạo việc làm cho người lao động Hoa Kỳ. Số tiền đầu tư là 800.000 đô la hoặc 1.050.000 đô la, tùy thuộc vào khu vực.

Đơn I-526 là bước đầu tiên trong quy trình EB-5 và được sử dụng để chứng minh rằng nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu của chương trình, bao gồm số tiền đầu tư và tiêu chí tạo việc làm.

Ai đủ điều kiện nộp đơn I-526?

Vì đơn I-526 là một phần thiết yếu của đơn xin thị thực EB- 5, tiêu chí đủ điều kiện cho cả đơn yêu cầu và thị thực trùng khớp với nhau. Để đủ điều kiện, nhà đầu tư cần đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

 1. Đầu tư ít nhất $800,000 vào một doanh nghiệp ở khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao gấp 1,5 lần so với mức trung bình quốc gia. Ở các khu vực khác, số tiền đầu tư tối thiểu là $1,050,000. 
 2. Mở một công ty. Công ty phải được tạo ra từ đầu; một lựa chọn khác là đầu tư vào công ty đã được mở không muộn hơn ngày 29 tháng 11 năm 1990.
 3. Tạo 10 việc làm mới. Đó phải là công việc toàn thời gian trong hai năm và không bao gồm nhà đầu tư hoặc gia đình của họ.
 4. Tích cực tham gia vào việc quản lý hàng ngày của công ty hoặc hình thành chiến lược của công ty.

Ngoài ra còn có khả năng thực hiện đầu tư thông qua một trung tâm khu vực được USCIS chấp thuận. Yêu cầu trong trường hợp này đơn giản hơn: không nhất thiết phải tạo ra 10 công việc vì trung tâm tạo ra rồi; không bắt buộc phải tích cực tham gia kinh doanh; và thay vào đó, nhà đầu tư có thể nhận được thu nhập thụ động.

Nếu nhà đầu tư quyết định sử dụng sự trợ giúp của một trung tâm khu vực, thì đơn yêu cầu I-526 sẽ do chính trung tâm đó đệ trình. Vậy, đơn bảo lãnh trong trường hợp này là I-526E. Biểu mẫu này gần giống với I-526 nhưng có thêm các phần bổ sung thông tin về trung tâm khu vực.

Nếu nhà đầu tư hành động độc lập và đáp ứng các yêu cầu, họ có thể chuẩn bị đơn I-526 và thu thập các tài liệu liên quan để xin thị thực EB-5.

Đơn I-526 xin thị thực EB-5 tại Hoa Kỳ là gì?

Thông tin cần thiết cho mẫu đơn l-526

Có thể tìm thấy biểu mẫu này trên trang web của USCIS. Nó được chia thành nhiều phần, mỗi phần phục vụ một mục đích cụ thể.

 1. Thông tin về một nhà đầu tư. Nó chứa các câu hỏi về thông tin cá nhân như tên đầy đủ, địa chỉ và chi tiết liên lạc. Phần này cũng yêu cầu nhà đầu tư mô tả lịch sử việc làm của họ trong 20 năm qua.
 2. Thông tin về gia đình chủ đầu tư. Nó áp dụng cho vợ/chồng và con cái và cũng bao gồm thông tin cá nhân, quốc tịch và nơi thường trú.
 3. Thông tin về doanh nghiệp thương mại mới. Người nộp đơn cung cấp tên, địa điểm và mô tả về doanh nghiệp thương mại mới mà họ đang đầu tư vào
 4. Thông tin về khoản đầu tư. Loại hình đầu tư, số tiền đầu tư, ngày thành lập, tài khoản ngân hàng và nguồn vốn phải được liệt kê trong đơn yêu cầu.
 5. Thông tin tạo việc làm. Phần này bao gồm các câu hỏi về khía cạnh tạo việc làm của khoản đầu tư, chẳng hạn như số lượng việc làm sẽ được tạo và khung thời gian dự kiến để tạo việc làm.
 6. Thông tin về thị thực và nhập cư. Phần này dành cho tình trạng hiện tại của nhà đầu tư và việc làm của họ ở Mỹ.

Xem thêm: Làm thế nào để có được thường trú nhân tại Hoa Kỳ?

Lệ phí đơn I-526, thời gian xử lý và bằng chứng

Phí nộp đơn I-526 là $3,675. Có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc gửi séc đến USCIS; tiền mặt không được chấp nhận. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất để được hướng dẫn về phương thức thanh toán nếu bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ. Lệ phí là không hoàn lại bất kể kết quả.

Thời gian xử lý đơn I-526 thường là 3 đến 4 năm. Tốc độ bị giới hạn bởi hạn ngạch hàng năm đối với thị thực EB-5. Thông thường là 10.000 visa nhưng năm 2023 là 13.987.

Đi kèm với đơn yêu cầu, người nộp đơn phải nộp bằng chứng:

 1. Pháp nhân kinh doanh hợp pháp. Nó xác nhận đầu tư và hiệu lực của doanh nghiệp. Danh sách các tài liệu cho phần này có thể bao gồm các bản sao điều lệ công ty, giấy chứng nhận sáp nhập hoặc hợp nhất, thỏa thuận hợp tác, giấy chứng nhận công ty hợp danh hữu hạn, thỏa thuận liên doanh, thỏa thuận ủy thác kinh doanh hoặc các tài liệu tổ chức tương tự khác; một giấy chứng nhận chứng minh cơ quan để kinh doanh trong một tiểu bang hoặc đô thị; hoặc nếu điều đó không được yêu cầu hoặc ban hành, một tuyên bố về hiệu lực đó.
 2. Khu vực việc làm mục tiêu. Khối này bao gồm các tài liệu xác nhận rằng doanh nghiệp mà nhà đầu tư đã thành lập nằm ở khu vực nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp trung bình cao hơn 1,5 lần so với tỷ lệ trung bình toàn quốc. Để chứng minh số liệu thống kê, nhà đầu tư nên tính toán dữ liệu đáng tin cậy và có thể kiểm chứng. Nó không áp dụng cho các nhà đầu tư đã thành lập hoặc lựa chọn doanh nghiệp ở các khu vực khác.
 3. Xác nhận đầu tư. Ví dụ: bản sao sao kê ngân hàng, bằng chứng về tài sản đã mua hoặc tài sản được chuyển nhượng, kỳ phiếu, thỏa thuận bảo đảm, v.v.
 4. Vốn pháp định. Các tài liệu ở đây xác nhận rằng vốn đầu tư có được thông qua các phương tiện hợp pháp. Chẳng hạn, hồ sơ đăng ký kinh doanh nước ngoài, tờ khai thuế trong vòng bảy năm qua, bằng chứng về các nguồn vốn khác hoặc bản sao có chứng thực của bất kỳ bản án nào. Nếu quỹ đầu tư được tặng hoặc mượn, thì cũng cần có bằng chứng từ người cho hoặc người cho vay. 
 5. Tạo việc làm. Bằng chứng rằng doanh nghiệp đã tạo hoặc sẽ tạo ít nhất mười vị trí toàn thời gian cho nhân viên đủ điều kiện. 
 6. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu.

Phải làm gì sau khi đơn I-526 của bạn được chấp thuận?

USCIS coi việc nộp đơn I-526 là một bước sơ bộ. Nếu được chấp thuận thì chủ đầu tư và gia đình mới cần thực hiện các bước chính.

Nếu người nộp đơn ở bên ngoài Hoa Kỳ. Người nộp đơn và gia đình của họ cần nộp đơn DS-260, đơn xin thị thực nhập cư và đăng ký người nước ngoài. Nó cho phép họ có được thị thực EB-5 ở nước ngoài. Đơn DS-260 được nộp trực tuyến và phí nộp đơn là $325. Sau đó, họ có một cuộc phỏng vấn tại đại sứ quán Mỹ và nhận thị thực ở đó.

Nếu người nộp đơn đã ở Hoa Kỳ, họ nên nộp đơn I-485. Là đơn đề nghị đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tư cách thành thường trú nhân có điều kiện. Lệ phí biểu mẫu là $1,140 mỗi người và $750 cho người dưới 14 tuổi nộp đơn I-485 cùng với ít nhất một phụ huynh. Phí dịch vụ sinh trắc học là $85 một người từ 14 đến 78 tuổi; nó là miễn phí cho những người khác.

Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, nhà đầu tư nhận được giấy phép cư trú tạm thời hoặc Thẻ xanh có điều kiện, có giá trị trong hai năm. Để đổi thành Thẻ Xanh vĩnh viễn, đương đơn cần khai Mẫu I-829 và nộp trong vòng 90 ngày trước khi Thẻ Xanh có điều kiện hết hạn. Phí nộp đơn là $3,750 và phí dịch vụ sinh trắc học cũng là $85 đối với người nộp đơn từ 14 đến 78 tuổi. Nhà đầu tư xin Thẻ xanh vĩnh viễn phải xác nhận bằng văn bản rằng doanh nghiệp đang hoạt động và cung cấp việc làm.

Thẻ xanh vĩnh viễn có giá trị trong mười năm và chủ sở hữu của nó có thể đăng ký lại không giới hạn số lần. Sau khi có nó trong năm năm, một nhà đầu tư và gia đình của họ đủ điều kiện để đăng ký quốc tịch Mỹ.

Nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 có thể liên hệ với các luật sư, chuyên gia di trú của chúng tôi qua số Hotline để được tư vấn miễn phí 0902655499.

 

Bài viết liên quan