Cách lựa chọn 1 Trung tâm vùng uy tín khi đầu tư EB-5

Khi có đến 884 Trung tâm vùng EB-5 được phê duyệt và liệt kê trên trang web của Sở di trú Mỹ USCIS, làm thế nào để nhà đầu tư lựa chọn được 1 Trung tâm vùng tiềm năng, có uy tín và rủi ro thấp? Bài viết dưới đây đưa ra một số bí quyết và tiêu chí mà nhà đầu tư chương trình EB5 có thể sử dụng để thu hẹp danh sách dài này.

di-dinh-cu-my-chuan-bi-nhung-gi 2

Nếu lợi tức đầu tư dự án EB-5 là một trong những tiêu chí bạn quan tâm thì nên lựa chọn các Trung tâm vùng sở hữu các dự án bạn có thể dễ dàng quản lý hoạt động kinh doanh, xây dựng hàng ngày. Việc kiểm soát này có thể cho phép nhà đầu tư kiếm được một khoản lợi nhuận lớn hơn cho khoản đầu tư 5 năm của mình ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5 và nhận thẻ xanh.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư vào Trung tâm vùng tập trung vào việc nhận thẻ xanh thay vì hoạt động hàng ngày của khoản đầu tư 500.000 USD ban đầu, vì vậy bài viết này sẽ tập trung chủ yếu vào mục đích này.

Lời khuyên hữu ích dành cho nhà đầu tư

Hãy chọn một luật sư di trú EB-5 có kinh nghiệm để hiểu rõ về cách lựa chọn 1 Trung tâm vùng EB-5 và các dự án tại đây, ngoài việc xử lý việc nộp đơn yêu cầu của bạn.

Một nhà môi giới đầu tư hoặc cố vấn tài chính cũng có thể tư vấn cho bạn 1 Trung tâm vùng EB-5 uy tín.

Mặc dù việc thuê các chuyên gia hỗ trợ thực hiện thẩm định thông tin dự án EB-5 rất được khuyến khích, nhưng điều đó không thể thay thế việc nhà đầu tư tự bỏ thời gian nghiên cứu (đó là tiền và tương lai của bạn và gia đình).

Cuối cùng, nhà đầu tư thường có xu hướng tìm một Trung tâm vùng có lịch sử các dự án EB-5 thành công. Tuy nhiên, thành công trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai (nhưng nó có thể giảm thiểu một số rủi ro nhất định).

Các tiêu chí lựa chọn một Trung tâm vùng EB-5 uy tín

Hãy thảo luận các thông tin sau với luật sư di trú EB-5 của bạn:

#1. Uy tín và lịch sử của Trung tâm vùng EB-5

– Xác định xem Trung tâm vùng và dự án có đáp ứng yêu cầu của Chương trình EB-5 không?

– Tiến hành thẩm định uy tín Trung tâm vùng và lịch sử phê duyệt I-526 và I-829 cho các nhà đầu tư trước đây?

– Lịch sử của Trung tâm vùng, xem nó đã tồn tại bao lâu rồi?

– Đội ngũ quản lý chủ dự án có bao nhiêu năm kinh nghiệm?

– Uy tín và kinh nghiệm của các nhà phát triển và đối tác dự án?

– Trung tâm vùng đã có kinh nghiệm quản lý dự án tương tự bao giờ chưa?

– Trung tâm vùng có thường xuyên cập nhật tình trạng của dự án cho các nhà đầu tư hay không?

#2. Phương pháp tạo việc làm của các dự án Trung tâm vùng

Điều này cực kỳ quan trọng vì liên quan đến khả năng phê duyệt đơn I-829 của nhà đầu tư.

– Trung tâm vùng EB-5 dùng cách nào để tính toán số lượng việc làm trên mỗi nhà đầu tư?

– Trung tâm vùng có phương án dự phòng để đảm bảo các nhà đầu tư đều đáp ứng yêu cầu việc làm của Sở Di trú Mỹ hay không?

#3. Mức độ rủi ro và tính khả thi của kế hoạch kinh doanh

– Xem lại kế hoạch kinh doanh của Trung tâm vùng cùng các thông tin, tài liệu Trung tâm vùng cung cấp?

– Vốn đầu tư dự án EB-5 Trung tâm vùng là khoản đầu tư dựa trên khoản vay hoặc dựa trên vốn chủ sở hữu?

– Xem lại phương thức trả nợ và chiến lược rút lui của dự án (Ai được trả lại vốntrước và khi nào được trả lại?)

Tuy việc tự đánh giá và thẩm định Trung tâm vùng EB-5 uy tín là điều cần thiết, nhưng trong thực tế vai trò tư vấn của luật sư hoặc các đơn vị uy tín mới thực sự giúp các nhà đầu tư tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn một Trung tâm vùng phù hợp, tăng mức độ thành công khi đầu tư vào chương trình EB-5.

Bài viết liên quan