Thống kê hồ sơ chương trình EB-5 quý 2/2019

Sở Di trú Mỹ USCIS mới đây đã công bố các số liệu liên quan đến hồ sơ chương trình EB5 quý 2 trong năm tài chính 2019.

Thông tin về tình hình đơn I-526 – Đơn xin thẻ xanh có điều kiện của chương trình EB-5

Số liệu đơn I-526 Quý 2/2019 (tháng 1-3/2019) do USCIS công bố

Số liệu đơn I-526 do USCIS công bố cho thấy:

– Quý II/2019 tính từ tháng 1-3/2018:

+ Số lượng hồ sơ I-526 nộp mới: 580 (giảm 68% so với Quý I 1.808 hồ sơ)

+ Số lượng hồ sơ I-526 được chấp thuận: 795 (giảm 63% so với quý I 2.175 hồ sơ)

+ Số lượng hồ sơ I-526 bị từ chối: 180 (giảm 55% so với quý I 398 hồ sơ)

+ Số lượng hồ sơ I-526 đang chờ phê duyệt: 13.105 (giảm 3% so với quý I 13.508 hồ sơ)

Số liệu trên cho thấy thời gian xử lý hồ sơ chương trình EB-5 đang chậm lại. Văn phòng chính phủ trong quý II năm tài chính 2019 chỉ xử lý được 975 hồ sơ, giảm 62% so với 2.573 hồ sơ của quý I. Tốc độ bị giảm sút có ảnh hưởng không tốt đến số lượng visa tồn đọng.

Thông tin về tình hình đơn I-829- Đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn

Số liệu đơn I-526 Quý 2/2019 (tháng 1-3/2019) do USCIS công bố

Số liệu đơn I-829 do USCIS công bố cho thấy:

– Quý II/2019 tính từ tháng 1-3/2018:

+ Số lượng hồ sơ I-829 nộp mới: 921 (tăng 13,5% so với Quý I 797 hồ sơ)

+ Số lượng hồ sơ I-829 được chấp thuận: 270 (giảm 39% so với quý I 443 hồ sơ)

+ Số lượng hồ sơ I-829 bị từ chối: 15 (giảm 51,6% so với quý I 31 hồ sơ)

+ Số lượng hồ sơ I-829 đang chờ phê duyệt: 8.821 (tăng 8,6% so với quý I 8.119 hồ sơ)

Số liệu cho thấy đơn I-829 của chương trình EB-5 cũng được xử lý ít hơn trong quý II. Số lượng hồ sơ tồn đọng tăng 702 bộ. Tuy nhiên, tin vui là có rất ít hồ sơ I-829 bị từ chối và trả về khi tham gia chương trình EB-5.

Cơ hội cuối cùng để đầu tư EB5 với mức 500.000USD

Vào ngày 27/06/2019 vừa qua, Văn phòng Cục quản lý hành chính và Ngân sách của Chính phủ Mỹ (OMB) cũng đưa ra thông báo họ đã hoàn thành việc xem xét những quy định đổi mới Chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5.

Ba điểm mới nhất trong lần đề xuất này là bao gồm:

– Đề xuất tăng số vốn đầu tư tối thiểu cho cả 2 hình thức đầu tư theo vùng TEA và đầu tư trực tiếp. Trong đó, đầu tư theo vùng mục tiêu (TEA) có thể tăng từ 500.000 USD lên 1.350.000 USD. Còn đầu tư trực tiếp có thể tăng từ 1 triệu USD lên 1,8 triệu USD. Quy định cũng bao gồm một cơ chế điều chỉnh số tiền đầu tư tối thiểu cứ sau 5 năm để tính đến lạm phát.

– Các bang sẽ không chỉ định vùng TEA nữa, thay vào đó là Bộ An ninh Nội địa.

– Nhà đầu tư đã nhận được Đơn chấp thuận I-526 sẽ giữ ngày ưu tiên ban đầu ngay cả khi họ nộp Đơn yêu cầu I-526 mới.

Đặc biệt, lần này Văn phòng chính phủ Mỹ sẽ trực tiếp thay đổi luật mà không cần phải thông qua Quốc Hội.

Tuy việc tăng tiền đầu tư có thể gây bất lợi cho nhiều nhà đầu tư mong muốn tham gia chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5. Nhưng theo quy định, số tiền đầu tư tối thiểu này được chỉ định tại thời điểm nộp đơn.

Nghĩa là nhà đầu tư EB-5 nếu nộp hồ sơ trước khi các thay đổi này chính thức có hiệu lực sẽ không bị ảnh hưởng bởi mức tăng sau đó. Để không làm lỡ dở giấc mơ Mỹ của mình và gia đình, các nhà đầu tư nên đăng ký tham gia chương trình EB-5 ngay bây giờ.

Ngoài ra, việc Bộ An ninh Nội địa Mỹ sẽ chỉ định vùng TEA thay cho các bang cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư EB-5. Lý do là bởi hiện nay các tiểu bang ở Mỹ không có tiêu chuẩn nhất quán cho việc chỉ định này.

Vùng TEA dược định nghĩa là vùng nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao. Nếu quy định này được phê duyệt thì nhà đầu tư sẽ có thể mất cơ hội đầu tư vào các khu vực ít rủi ro hơn

Bài viết liên quan